VISUALIZER

view accessories

SELECT COLOR


 • กระจังหน้าสีดำเงา

 • ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหน้า

 • ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหลัง

 • ครอบฝาถังน้ำมันแบบโครเมียมพร้อมตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำ

 • ชุดตกแต่งซุ้มล้อ

 • สติ๊กเกอร์สีดำด้านสำหรับตกแต่งฝากระโปรงหน้า

 • สติ๊กเกอร์สีดำด้านพร้อมสัญลักษณ์โคโลราโดสำหรับตกแต่งฝากระบะท้าย

 • บันไดข้างสีดำด้านแบบสปอร์ต

 • กระจังหน้าสีดำเงา

 • ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหน้า

 • ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหลัง

 • ครอบฝาถังน้ำมันแบบโครเมียมพร้อมตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำ

 • ชุดตกแต่งซุ้มล้อ

 • กระจังหน้าสีดำเงา

 • ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหน้า

 • ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหลัง

 • ครอบฝาถังน้ำมันแบบโครเมียมพร้อมตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำ

 • ชุดตกแต่งซุ้มล้อ

 • สติ๊กเกอร์สีดำด้านสำหรับตกแต่งฝากระโปรงหน้า

 • สติ๊กเกอร์สีดำด้านพร้อมสัญลักษณ์โคโลราโดสำหรับตกแต่งฝากระบะท้าย

Large Package

ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมด 8 ชิ้นได้แก่ กระจังหน้าสีดำเงา, ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหน้า, ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหลัง, ครอบฝาถังน้ำมันแบบโครเมียมพร้อมตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำ, ชุดตกแต่งซุ้มล้อ, สติ๊กเกอร์สีดำด้านสำหรับตกแต่งฝากระโปรงหน้า, สติ๊กเกอร์สีดำด้านพร้อมสัญลักษณ์โคโลราโดสำหรับตกแต่งฝากระบะท้าย และบันไดข้างสีดำด้านแบบสปอร์ต

Medium Package

ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมด 7 ชิ้นได้แก่ กระจังหน้าสีดำเงา, ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหน้า, ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหลัง, ครอบฝาถังน้ำมันแบบโครเมียมพร้อมตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำ, ชุดตกแต่งซุ้มล้อ, สติ๊กเกอร์สีดำด้านสำหรับตกแต่งฝากระโปรงหน้า และ สติ๊กเกอร์สีดำด้านพร้อมสัญลักษณ์โคโลราโดสำหรับตกแต่งฝากระบะท้าย

Strong Package

ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมด 5 ชิ้นได้แก่ กระจังหน้าสีดำเงา, ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหน้า, ตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำสำหรับด้านหลัง, ครอบฝาถังน้ำมันแบบโครเมียมพร้อมตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำ และชุดตกแต่งซุ้มล้อ